Felleskjøpet logo

Felleskjøpet

Felleskjøpet utvikler seg for å møte krav, behov og ønsker fra alle interessenter – fra bønder, politikere og opinion, til kunder i butikk. Felleskjøpet har alltid hatt tett samarbeid med bønder, som også er medlemmer og medeiere.

Language:
© 2009, Tjek A/S