• Kvadrat badekar
  • Groos badekar
  • Ellipse badekar
  • Dybe rett badekar
13 / 16